Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rockkoor Let’s Rock kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid, gegevens­verwerker, vrij­williger, dirigent, donateur of belangstellende bent van Rockkoor Let’s Rock en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rockkoor Let’s Rock verstrekt. De verwerkte persoonsgegevens voor leden, vrijwilligers, gegevensverwerkers, dirigent, donateurs of belangstellenden zijn afhankelijk van het betreffende contact dat wij met u hebben.

Rockkoor Let’s Rock kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum – Adresgegevens
– Telefoonnummer(s) – Emailadres
– IP-adres – Bankgegevens
– Datum start en duur lidmaatschap – Stemgroep
Waarom Rockkoor Let’s Rock gegevens nodig heeft

Rockkoor Let’s Rock verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Rockkoor Let’s Rock deze gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten samenwerkingsovereenkomst of een lidmaatschap. Contact wordt onderhouden om over koorgerelateerde zaken te communiceren.

Hoe lang Rockkoor Let’s Rock gegevens bewaart

Rockkoor Let’s Rock bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze worden verzameld. Voor leden geldt dat voor de duur van het lidmaatschap, voor dirigent en gegevensverwerkers geldt het voor de duur van de samenwerking + 36 maanden na het laatste contact. Voor donateurs, vrijwilligers, ex-leden of belangstellenden geldt dat de gegevens tot 36 maanden na het laatste contact worden bewaard. Uiteraard voor iedereen: tenzij u expliciet heeft aangegeven dit niet te willen.

Delen met anderen

Rockkoor Let’s Rock verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor van het lidmaatschap, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rockkoor Let’s Rock worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rockkoor Let’s Rock gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt, behoudens verzoeken vanuit overheden en/of verwerkers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rockkoorletsrock.nl. Rockkoor Let’s Rock zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.